Skal i ELKO-møte

Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt med flere har gjort avtale om møte med ELKO-ledelsen.