Kommunestyret mente 96 plasser på Modumheimen skulle sikre nok sykehjemsplasser: Her er tre historier om å ikke få fast plass

Av

Alle disse tre historiene er fra Modum 2019. Tre enkeltstående historier om å være over 90 år, alvorlig svekket og syk uten automatisk å få plass på Modums nye flaggskip - Modumheimen som sto ferdig utbygd i 2018 og kostet 250 millioner kroner.