Hvor skal det komme flere ladestasjoner?

Sammen med næringslivet skal Modum kommune i løpet av første halvår i 2020 lage en overordnet plan for bygging av ladestasjoner for elbil.