På mandagens kommunestyremøte bestemte politikerne seg for å ta saken om endringer i eiendomsskatt pent og pyntelig til orientering, og ikke gjøre noen grep nå.

De nye reglene for eiendomsskatt betyr at kommunene ikke kan fortsette å skattlegge verker og bruk uten også å ta med andre næringseiendommer – men de har et par år å tenke på.

Denne loven trer i kraft i 2019, men staten har gitt kommunene en overgangsperiode på sju år, så i praksis kan de fortsette å skattlegge verker og bruk fram til 2026.

 

Kan fortsette som før

Tore Fossen, som representerer Høyre i kommunestyret, men som også leder takstnemnda, meldte seg på talerstolen med følgende budskap:

– Foreløpig kan vi fortsette akkurat som før, fordi det er innført en overgangsperiode på sju år. Men vi bør i god tid finne ut hvordan vi skal rigge oss. I løpet av en to års tid bør vi ta den store eiendomsskattedebatten i Modum kommune.

I dag har Modum inntekter på litt over én million fra verker og bruk - det vil si alle lokaler der det foregår produksjon. Så blir det et politisk spørsmål om kommunen også skal skattlegge annen næringseiendom i framtida. Da vil også for eksempel butikker, kontorlokaler, restauranter og hoteller få eiendomsskatt.

LES OGSÅ: Våpenhvile om eiendomsskatten

Kraftverk og kraftnett

– Velger vi å skattlegge verker og bruk, må vi innføre skatt på all annen næringseiendom også. Og hvis det er flertall for generell eiendomsskatt - gud forby - blir det en stor og inviklet sak, påpekte Fossen.

Kommunens kraftverk og kraftnett er ikke en del av verker og bruk og skal skattlegges som før.

Etter 2019 faller dessuten den såkalte «maskinskatten» bort. Dette er skatt på produksjonsutstyr og -installasjoner. For Modums del betyr det et tap på den nette sum av 28 kroner årlig, ifølge Tore Fossen.

Også skatt på fiber forsvinner. Den utgjør en inntekt på 211.000 årlig i Modum.

– Men den vil bli kompensert nesten i sin helhet, så det blir ikke noe inntektstap for Modum. Staten setter av 500 millioner kroner årlig til dette på landsbasis.