Barnehage søker om å utvide antall plasser

Bøen barnehage SA har søkt om å øke antall plasser fra 21 til 24 for å kunne ha en forsvarlig økonomisk drift.