Skulle forhåndstemme - kom til stengt valgbod

Feilinformasjon om åpningstider førte til at flere besøkte valgbodene etter de var pakket sammen.