Raser over utbyggingsforslag i Åmot

– Må det skje en alvorlig ulykke før Modum kommune forstår? spør Sven Magne Solberg. Bakgrunnen er planer om å bygge leiligheter i Åmot.