Får 920.000 til kommunal veterinærvakt

Pengene er øremerket til veterinærvakt i Midtfylket utover ordinær arbeidstid.