Alle barneskolene fikk koffert til verdi av 30.000 kroner

Fredag var det lærerne som fikk ha utetime på Furumo. Etterpå fikk hver skole ta med seg en koffert med utstyr til 30.000 kroner.