– Politidirektoratet spiser for mye av lasset

Politiets bilpark: Tillitsvalgt Ole Haraldseth håper ikke debatten om bilhold settes opp mot behovet for antall ansatte. Første nestleder av justiskomiteen, Anders B. Werp (H) mener regjeringen har levert det de har lovet, nemlig flere ansatte. Per Olaf Lundteigen (Sp) mener politiets dårlige bilpark viser at for mye penger forsvinner på vei nedover i systemet fra Politidirektoratet til de enkelte tjenestesteder.                                                                ARKIVFOTO

Politiets bilpark: Tillitsvalgt Ole Haraldseth håper ikke debatten om bilhold settes opp mot behovet for antall ansatte. Første nestleder av justiskomiteen, Anders B. Werp (H) mener regjeringen har levert det de har lovet, nemlig flere ansatte. Per Olaf Lundteigen (Sp) mener politiets dårlige bilpark viser at for mye penger forsvinner på vei nedover i systemet fra Politidirektoratet til de enkelte tjenestesteder. ARKIVFOTO

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

– Dette er en komplett parodi. Slik er Per Olaf Lundteigens dom over bilholdet til politidirektør Humlegård.

DEL

Lundteigen om politiets elendige bilpark Senterpartihøvdingen mener det er noe riv ruskende galt med driften av norsk politi, når det ikke fins midler til å holde en forsvarlig bilpark.

Les også: Politibiler ruller på overtid

– Politidirektoratet spiser for mye av lasset. Underveis nedover i organisasjonen forsvinner det så mye penger, at det ikke blir noe særlig igjen til fotfolket, sier Lundteigen, som gjerne vil møte de tillitsvalgte i Nordre Buskerud når han kommer tilbake fra ferie.

Dårlig stelt

Lørdag kunne Bygdeposten fortelle om at bilparken i Nordre Buskerud politidistrikt og ved de lokalene lensmannskontorene er i dårlig forfatning.

Tillitsvalgt for politiet i distriktet, Ole Haraldseth fortale at den nyeste bilen til Modum lensmannskontor har gått 184 000 kilometer. I tillegg er en bil tatt ut av aktiv tjeneste. Også ved lensmannskontoret i Krødsherad og Sigdal er bilene i ferd å gå ut på dato.

Har blitt styrket

Første nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Anders B. Werp (H) sier at regjeringen har innfridd løftene de ga og har styrket politiet med 700 nye årsverk.

– Folk er etatens viktigste ressurs. Når det gjelder biler og annet utstyr så er det en intern prioritering i det enkelte distrikt, sier Werp som mener det er viktig at politiet selv får prioritere sine investeringer uten politisk innblanding.

– Hva tenker du om at politiets bilpark åpenbart er i dårlig forfatning?

– Det er et signal jeg vil ta med meg videre, sier Werp.

Han er også kjent med at politibiler i motsetning til drosjer og ambulanser ikke er fritatt for en del avgifter.

– Det er jeg kjent med og vil ta dette med videre, sier Werp.

Begge deler

Ole Haraldseth sier at han håper denne debatten ikke ender med man setter behovet for nye ansatte opp mot behovet for biler.

– Det er helt riktig at vi har fått flere ansatte og det trenger vi. Lønnsmidlene er øremerkete og kan ikke brukes til for eksempel innkjøp av biler, sier Haraldseth og legger til:

– Utfordringen er at de øvrige driftsmidlene er for små. Signalene for 2016 er at etaten samlet sett må spare to prosent til på budsjettet. Det vil få konsekvenser. Enten må etaten bli tilført mer penger eller så må vi få klare signaler om hva vi skal prioritere bort, mener den PF-tillitsvalgte.

Biler er avgjørende

Per Olaf Lundteigen derimot vil gi sterkere politiske føringer.

– Biler er helt avgjørende for politiet. Et av målene er jo å ha flere patruljer på veien, når lensmannskontorer skal sentraliserer. Det hjelper lite med fagre løfter om mer politiet ute på veiene, hvis de ikke har biler. Dette minner mer og mer om en parodi, avslutter Per Olaf Lundteigen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken