I midtfylket er det Krødsherad som har flest nyetableringer

I hele Norge økte antall foretak med 1,5 prosent i fjor. I vårt område finner vi flest nyetableringer i Krødsherad, mens Sigdal kommer dårligst ut på tabellen.