Bedrifter i Buskerud mangler 2.325 personer

SKAL ANSETTE: En bedriftsundersøkelse gjennomført av Nav Buskerud viser et stort behov etter arbeidskraft. En av dem som skal ansette flere på sikt er Splitkoneier Morten Leander Johansen i Åmot.

SKAL ANSETTE: En bedriftsundersøkelse gjennomført av Nav Buskerud viser et stort behov etter arbeidskraft. En av dem som skal ansette flere på sikt er Splitkoneier Morten Leander Johansen i Åmot. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Blant andre Morten Leander Johansen ved Splitkon i Åmot skal øke arbeidsstokken med 15-20 ansatte.

DEL

I årets bedriftsundersøkelse fra Nav i Buskerud oppga bedriftene at de manglet cirka 2.325 personer.

Dette er 800 flere personer enn i fjor.

Av drøyt 1.100 bedrifter Nav har kontaktet svarte 913 på undersøkelsen, noe som utgjør en svarandel på hele 82 prosent, melder Nav i en pressemelding.

Gigantfabrikk trenger flere ansatte

Splitkon i Åmot bygger verdens største massivtrefabrikk. Den er på 8.700 kvadratmeter. Nylig hadde fabrikken kranselag og feiret at taket var tett.

– Alt ligger derfor til rette for at vi kan begynne å montere opp produksjonsutstyret i juli, og at vi som planlagt kan starte testproduksjon i november- desember, sier daglig leder Morten Leander Johansen.

Splitkoneieren forteller at de per i dag har om lag 20 ansatte, men at arbeidsstokken vil øke til 35-40 når produksjonen starter opp på slutten av året.

– På sikt, når vi er kommet i full drift, regner jeg med at Splitkon vil ha 40–45 ansatte her ved fabrikken i Åmot, sier Johansen, som naturlig nok gleder seg stort til å snart kunne starte produksjonen i de nye lokalene.

ALT I RUTE: Verdens største limtrefabrikk reiser seg med raske skritt i Åmot.

ALT I RUTE: Verdens største limtrefabrikk reiser seg med raske skritt i Åmot. Foto:

Bemanningsbehov

Bedriftsundersøkelsen til Nav skal gi et øyeblikksbilde av virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft og kartlegger eventuelle vansker med å skaffe den etterspurte kompetansen.

Den gir i tillegg innsikt i virksomhetenes forventede bemanningsbehov det kommende året.

– Årets undersøkelse viser at bedriftene i Buskerud etterspør arbeidskraft innen en rekke bransjer. Undersøkelsen gir oss nyttig informasjon slik at vi kan yte bedre service overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere, sier fylkesdirektør ved NAV Buskerud, Elisabeth Holen.

LES OGSÅ: Sørger for nytt «trøkk» i kjøkkenkrana

Rekrutteringsproblemer

12 prosent av bedriftene i Buskerud melder om rekrutteringsproblemer. Derav opplyser ni prosent at de ikke har klart å skaffe relevant arbeidskraft, mens tre prosent oppgir at de har måttet ansette arbeidskraft med lavere eller annen kompetanse enn etterspurt.

Virksomhetene forklarer i stor grad rekrutteringsproblemene med at de har for få eller ingen kvalifiserte søkere til disse stillingene.

LES OGSÅ: Nå har utbyggerne våknet av vinterdvalen

Her mangler arbeidskraft

Siden dette er en utvalgsundersøkelse er det usikkerhet knyttet til anslått mangel på arbeidskraft, både med tanke på dagens situasjon og framover.

Mangelen på arbeidskraft er størst innen disse næringene:

  • Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Bygge- og anleggsvirksomhet (især faglært arbeidskraft)
  • Helse- og sosialtjenester

Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting er en sammensatt næringsgruppe som blant annet omfatter forskjellige typer konsulentvirksomheter, juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, rengjøringsbedrifter, vekter- og sikkerhetstjenester, brann- og feiervesen og bemanningsbyråer.

LES OGSÅ: Jon blir «Lagersjef» i Spania

– Flere får jobb

Sammenlignet med fjoråret har andelen som forventer en økning i sysselsettingen gått ned fra 27 prosent til 24 prosent.

Andelen som forventer uendret sysselsetting har økt fra 62 prosent til 66 prosent, mens andelen som forventer nedgang i sysselsettingen er uendret.

Alt i alt indikerer bedriftsundersøkelsen at det vil bli en økning i sysselsettingen fra 2017 til 2018.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken