Tre av fire ordførere er menn – men ikke i Midtfylket

50/50: Midtfylket har god kjønnsbalanse i toppen, med Ståle Versland, Modum, Ann Sire Fjerdingstad, Øvre Eiker, Anne Kristine (Tine) Norman, Sigdal, og Gustav Kalager, Krødsherad i ordførerstolen.

50/50: Midtfylket har god kjønnsbalanse i toppen, med Ståle Versland, Modum, Ann Sire Fjerdingstad, Øvre Eiker, Anne Kristine (Tine) Norman, Sigdal, og Gustav Kalager, Krødsherad i ordførerstolen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

På landsbasis er tre av fire ordførere menn, men i Midtfylket er det full kjønnsbalanse på ordførerkontorene. Kommunestyrene våre derimot...

DEL

Kommunalminister Monica Mæland (H) tar grep for å gjøre noe med den mannlige dominansen i lokalpolitikken.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og forrige kommunevalg i 2015 viser at kvinner er sterkt underrepresentert i lokalpolitikken. Selv om andelen kvinnelige ordførere steg fra 22 prosent i 2011 til 28 prosent ved lokalvalget i 2015, er fremdeles 305 av 425 ordførere menn.

– Dette er altfor dårlig i et likestillingsland som Norge i 2018. Ordførervervet er en posisjon som både menn og kvinner bør og vil ha, men det kan vi gjøre noe med hvis partiene ønsker det og jobber målrettet for å øke mangfoldet, sier kommunalminister Monica Mæland (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Jevn fordeling av ordførere

I Midtfylket er det derimot helt jevn fordeling på ordførerfronten. Sigdal og Øvre Eiker har kvinnelig ordfører, mens det er en mann som sitter med klubba i Modum og Krødsherad.

Like pene er nok ikke tallene hvis vi ser på kommunestyrene i våre fire kommuner.

Der er kvinneandelen godt under 50 prosent, og bare Krødsherad ligger over landsgjennomsnittet på 39 prosent.

Krødsherad har 41,2 prosent kvinner i kommunestyret, Modum har 34,3 prosent, Sigdal 33,3 prosent og Øvre Eiker 32,4.

LES OGSÅ: – Fylkesmannen bremser utviklingen i Sigdal

Nedslående kvinnetall

Et viktig poeng for Mæland er at kommunestyrene bør speile lokalbefolkningen for å skape et godt lokaldemokrati. Det gjenstår en del før det er en realitet. Det underbygges blant annet av disse tallene:

  • Hele 66 kommuner har mindre enn 30 prosent kvinner i kommunestyrene
  • 21 kommuner har 20 prosent eller mindre andel kvinner i formannskapet
  • Forsand og Balestrand er de to kommunene uten en eneste kvinne i formannskapet
  • Snittet i landet for andelen kvinner i kommunestyrene er 39 prosent

– Det er et signal til velgerne når 80 prosent av ordførerkandidatene på nominasjonstoppen er menn. Velgerne gir sin personstemme til de mest synlige kandidatene. Skal det gjøres noe med denne skjevheten, er partiene den viktigste aktøren, sier forskningsleder Dag Arne Christensen til ANB.

 

Motiverer kommunene

Mæland gjør nå to konkrete grep for å bedre kjønnsbalansen i lokalpolitikken. Det ene er en motivasjonskampanje. I mange kommuner er partiene allerede i gang med nominasjonsarbeidet til neste lokalvalg i 2019.

– Vi ønsker ikke bare flere kvinner til å engasjere seg lokalt, men også at de påtar seg viktigere verv og posisjoner. Nominasjonen er partienes ansvar, men vi kan henvende oss til partiene og oppfordre til å ta denne problemstillingen på alvor, sier Mæland.

Høyre-statsrådens andre grep er lanseringen av et kommunebarometer med et interaktivt kart. Barometeret skal vise representasjonen av kvinner i lokalpolitikken i samtlige norske kommuner.

– Hele poenget er at vi må skjerpe oss og gjøre en jobb med å få nominasjonen på dagsordenen. Med et interaktivt barometer kan kommunene sammenligne seg med andre og konkurrere om å bli bedre. Det kan skape debatt og bidra til åpenhet rundt temaet, påpeker hun.

 

Vettet er likt fordelt

Måten valglistene settes opp på har stor betydning for hvor mange av hvert kjønn som velges til kommunestyrene, viser forskning. Derfor kan det være en idé at partiene reduserer den mannlige dominansen ved å sette opp annenhver kvinne og mann på nominasjonslistene.

– Listesammensetningen har størst betydning for valget av en mann eller kvinne. Velgerne påvirkes av prioriteringene på toppen når de avgir sin personstemme, bekrefter Christensen.

– Vettet er likt fordel både geografisk og mellom kjønnene. Jeg har respekt for partienes beslutning, men jeg vil samtidig oppfordre til å tenke mangfold og likestilling, sier Mæland.

Stemmetillegg er også noe som ministeren mener er et viktig bidrag i kampen for en bedre likestilling i lokaldemokratiet. Det gjøres ved å gi like mange kvinner som menn stemmetillegg.

Kart over kvinner i lokalpolitikken

Færre kvinner tar gjenvalg

Politisk erfaring er den viktigste egenskapen for å bli nominert på en liste og endelig valg til kommunestyret, mener forskerne. Både velgere og partier foretrekker kandidater med erfaring.

I 2015 var andelen gjenvalgte kvinner 40,5 prosent – en liten oppgang fra 2011 (tre prosentpoeng) og tilnærmet det samme som i 2003 (40,8 prosent). Det samme tallet for menn i 2015 var 50,2 prosent.

– Vi vet når en korpsøvelse eller en fotballtrening er ferdig. Det er uvisst hvor lenge et møte i lokalpolitikken varer. Klarer man i større grad å fastsette det, blir det enklere å kombinere et familie- og arbeidsliv med å være politisk aktiv. Da er forholdene bedre tilrettelagt, mener Mæland. (ANB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken