Så mange gauper kan skytes i vårt område

Rovviltnemnda har vurdert bestanden av gaupe og bestemt at det er grunnlag for å åpne for kvotejakt på gaupe i region 2, der også Midt-Buskerud er med.