Nå kan du være med i jakten på 15.000 kroner

Driver du med dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater eller annet innen kulturfeltet, kan du være med og søke på Drømmestipendet.