– Dette er bare begynnelsen

Hos Bjørn Ekeberg (Norske Jordbær DA) i Sylling, Lier, har en del av jordbærene  fått gråskimmelsopp.

Hos Bjørn Ekeberg (Norske Jordbær DA) i Sylling, Lier, har en del av jordbærene fått gråskimmelsopp. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Bøndenes tap i jordbæråkeren bør dekkes av olje- og gassnæringen.

DEL

Det mener gründeren og bioenergi-guru Erik Eid Hohle. Tidligere i år ledet han arbeidsutvalget som leverte rapporten "Landbruk og klimaendringer" til landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Forurenser må betale

Eid Hohle mener prinsippet om at forurenser betaler må følges også på dette punkt, og hevder samtidig at landbruket står foran mange like store utfordringer framover.

– Det handler om primære og sekundære virkninger av fossil energibruk. Det er grunn til å tro at dette er begynnelsen på en rekke dramatiske utfordringer som landbruket står overfor. Gråskimmelsopp er et eksempel på det, sier Hohle i et intervju med avisen Hadeland.

Han viser til FNs klimapanels hovedkonklusjoner om at klimaet er i endring og at hovedårsaken er menneskeskapt utslipp av klimagasser.

– Landbruket vil trenge tid til å tilpasse vekster av ulike slag til et endret klima. Det kan bli knapphet på både tid og penger, sier Hohle.

Han viser til at hav og planter ikke lenger klarer å ta opp CO₂ og at det dermed frigjøres mer enn det bindes.

– Denne klimakampen vil sette oss på en rekke nye utfordringer. Vi må se annerledes hvordan vi kan komme oss gjennom dette uføre vi er i ferd må komme inn i, sier han til Hadeland.

Varmere og våtere

Vi står foran mer vind, mer regn og varmere klima. Ifølge Hohle er det typisk for sopp at de trives bedre i varmere og fuktigere klima, slik også rapporten vår forteller og slik utviklingen tilsier.

– Det vil bli mer krevende å produsere mat og næringen må gjøre tiltak framover for å ruste seg. Men dette kan de ikke bære økonomisk alene, sier Erik Eid Hohle.

Enkelte jordbærprodusenter har fått ødelagt hele årets avling. I Rogaland og Agder-fylkene er skadene helt oppe i 70 prosent. I forrige uke inviterte Norges Bondelag seg selv til et møte med politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet, uten at det ga noen økonomisk uttelling.

I etterkant har likevel Landbruks- og matdepartementet gitt Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i oppdrag å gjennomføre ytterligere kartlegging av resistensutviklingen. NIBIO vil nå sammen med Norsk Landbruksrådgivning ta ut prøver fra om lag 20 ulike felt i Agder. Prøvene skal analyseres i løpet av høsten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken