Anton sparer miljøet for 400 kilo plast i året

15 prosent av all landbruksplast i Norge blir ikke resirkulert. Det tilsvarer rundt 2.000 tonn plast hvert år, ifølge Grønt Punkt Norge. Anton Mayrhofer har tatt grep og bygget om til plansilo. Han har fått gode råd av Kay Tore Rolfstad i Prestfoss som har lang erfaring.