Kroken på døra for iskrembar på Kuben

Iskrembaren Funky Frozen Yoghurt på Kuben er lagt ned.