Flere av medlemmene i kontrollutvalget har ikke lov til å ha dette vervet

Kontrollutvalget i Krødsherad må velges på nytt.