– Mange kryllinger er avhengig av å få tilkjørt mat for å kunne bo hjemme. I dag kan kommunestyret ta bort tilbudet

Tor Skola har akkurat flyttet inn på Kryllingheimen, men uten matombringing av kommunen kunne han ikke bodd hjemme så lenge som han gjorde. I dag kan ordningen forsvinne, dersom budsjettforslaget fra Høyre og Nye Bygdelista blir vedtatt.