Gunn Beate sa opp leieboeren for å skape en møteplass for barn

Da Gunn Beate Plassen byttet jobb i desember og med det fikk mer fritid, lå alt til rette for å følge drømmen. Nemlig en trygg møteplass for barn og unge.