Politiet ønsker samarbeidsavtale med Krødsherad kommune: Hovedmålet er å redusere kriminalitet

Politiet har tatt kontakt med Krødsherad kommune og ønsker en samarbeidskontrakt med gyldighet på fire år.