Øker ikke eiendomsskatten

Administrasjonen ville øke eiendomsskatten fra to til tre i promille for å unngå store kutt i neste års budsjett. Det sa politikerne nei til.