Legger ned lager – fire mister jobben

HTS BeSafe har besluttet å legge ned lageret på Krøderen da de mener det vil være mer effektivt med ett lager lokalisert i Sverige.