Kommunedirektør foreslår å bruke 20.000 kroner i året på vafler

Visjonen til Krødsherad kommune er å være vertskap i verdensklasse. Som et steg i riktig retning foreslår kommunedirektør Stig Rune Kroken å bruke penger på vertskaps-vafler.