Vil redusere kommunehusets åpningstid

KORTERE ÅPNINGSTID: Politikerne skal vurdere et forslag om kortere åpningstid for servicetorget på kommunehuset i Krødsherad.

KORTERE ÅPNINGSTID: Politikerne skal vurdere et forslag om kortere åpningstid for servicetorget på kommunehuset i Krødsherad. Foto:

De digitale løsningene har blitt så gode at rådmannen mener det er riktig å låse døra oftere.

DEL

To timer og 30 minutter kortere hver dag, og helt stengt på fredager. Det kan være realiteten fra 1. oktober, om rådmannen i Krødsherad får støtte fra politikerne i formannskapet torsdag.

Krødsherad kommune har de siste årene satset og lagt mye arbeid i digitalisering av tjenester. Eksempler er blant annet ny hjemmeside og «Kommune Kari» – en robot som svarer på innbyggernes spørsmål på kommunens hjemmeside.

– Disse tjenestene har forsterket den digitale dialogen med innbyggere og vi har rigget oss slik at flere kan finne ut av ting selv, skriver rådmannen i saksutredningen til formannskapet.

Mer på vei

Rådmannen poengterer samtidig at den digitale utviklingen vil fortsette. Neste punkt på lista for Krødsherad er en innbyggerportal.

– Her kan brukere av kommunens tjenester logge seg inn, finne fakturaopplysninger, byggesaksopplysninger, søknadsskjemaer til diverse tjenester, betalingsutsettelse med mer.

Målet er at digitaliseringen skal frigjøre tid hos saksbehandlere til å gjøre andre oppgaver. For å lykkes med det, ønsker rådmannen at døra til kommunehuset skal være låst oftere.

– Det er nødvendig å frigjøre kapasitet i alle ledd, også på servicekontoret, til å kunne ta nye oppgaver og derigjennom frigjøre tid til krevende prosjekter og utviklingsrettete oppgaver, skriver rådmannen.

Helstengt fredag

I dag har kommunehuset på Noresund åpent fra 08.00 til 15.30 mandag til fredag. I rådmannens forslag justeres tiden får «drop-in» og telefonhenvendelser til 09.00-14.00 mandag til torsdag. Fredag er forslaget at det skal være helstengt.

Som kompensasjon for oftere låst dør skal telefonnummer til saksbehandlere innenfor hver sektor bli enklere tilgjengelig via kommunens hjemmeside.

Det er politikerne som til slutt avgjør de nye åpningstidene, som er foreslått å gjelde fra 1. oktober. Formannskapet møtes torsdag.

Artikkeltags