– Etterspørselen etter økologisk er større enn vi klarer å levere

Økologisk er etterspurt. Det erfarer Veslemøy (26) og Bjørnstjerne Olavsbråten (28), som er sjuende generasjon på småbruket Olavsbråten i Krødsherad.