Krimforsker: Unge er mer lovlydige enn før

Nedgangen i kriminalitet blant unge mennesker er en europeisk trend.

Nedgangen i kriminalitet blant unge mennesker er en europeisk trend. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

De siste ti årene har kriminaliteten blant unge under 30 år gått ned med 31 prosent.

DEL

(frifagbevegelse.no)– Det er en betydelig nedgang i siktede lovbrudd blant unge mennesker, sier Heidi Mork Lomell, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo.

De siste ti årene har kriminaliteten blant unge under 30 år gått ned med 31 prosent, viser statistikk professoren har studert. Nedgangen er en europeisk trend.

Sitter hjemme

Forskere vet ikke helt hvorfor kriminaliteten har gått ned.

– Det er såpass fersk statistikk, og det finnes få norske analyser av dette. Vi må se på mulige forklaringer, sier Lomell.

Hun viser til en dansk studie som forklarer at en av årsakene er at muligheten til å begå kriminalitet er mindre.

– I stedet for å henge på gatehjørnet sitter ungdommene hjemme og spiller spill. Det kan ha ført til at kriminalitet, som har skjedd spontant, har gått ned, uttaler Lomell.

En annen forklaring kan være økt kjøpekraft.

– Unge mennesker trenger ikke stjele. Når de trenger joggesko, får de penger.

Vanlig å være kriminell

Lomell er opptatt av hvordan ungdomskriminaliteten har endret seg de siste femti årene, og har funnet ut at det var vanligere å være kriminell før.

Hun mener at kriminalstatistikken gir et begrenset kunnskapstilfang. For å få et mer korrekt historisk bilde, har hun tatt med selvrapporteringsstudier – det vil si undersøkelser hvor ungdom selv oppgir hvilken type kriminalitet de har begått.

Norden var pioner på selvrapporteringsstudier på 60-tallet.

– De første selvrapporteringsstudiene viste at kriminalitet var en temmelig normal del av ungdomstida. Det var rystende for mange da de første studiene ble offentliggjort, sier hun.

– Studiene viste at de fleste ungdommene befant seg midt mellom to ytterpunkter: De få som begikk mye og alvorlig kriminalitet og de få som ikke begikk kriminalitet i det hele tatt, sier professoren.

Med kriminalitet menes straffbare handlinger, alt fra epleslang og hærverk til seksuallovbrudd. De siste tiårene er bildet endret.

– Den store gruppen som begår noen få, mindre alvorlige lovbrudd, har blitt markant mindre. Samtidig har gruppen med lovlydig ungdom blitt større, sier Lomell. (ANB)

Artikkeltags