Dømt for grov menneskehandel

TOK TID: Ankesaken i  Borgarting lagmannsrett har pågått i ti uker. Nester 100 vitner har avgitt forklaring.
Foto: Berit Roald / Scanpix

TOK TID: Ankesaken i Borgarting lagmannsrett har pågått i ti uker. Nester 100 vitner har avgitt forklaring. Foto: Berit Roald / Scanpix

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

En far og hans tidligere svigersønn er dømt til lange fengselsstraffer for grov menneskehandel ved to gartnerier i Buskerud.

DEL

Den 66 år gamle faren og hans tidligere svigersønnen er dømt til henholdsvis fem år og tre måneder, og tre år og ti måneder i fengsel, melder NRK.

En kvinne, 66-åringens datter, ble frikjent for menneskehandel, men dømt for økonomisk utroskap.

Saken var først oppe i Drammen tingrett, men partene anket den inn for Borgarting lagmannsrett.

Millionkrav

Faren er også dømt til å betale vel 1,1 millioner kroner i erstatning til Nav. Han må også betale 30.000 kroner i oppreisning og 700.000 kroner i erstatning til en tidligere ansatt.
Han er frifunnet for urettmessig å ha tilegnet seg tilgodehavende skatt fra samme person.

Faren ikke anket dommen fra Drammen tingrett som berører brudd på bokføringsloven og merverdiavgiftsloven. Tingretten la til grunn at han i disse årene har holdt unna omsetning på totalt 6.275.000 kroner i årene 2005 til 2010. Det har således ikke blitt beregnet og betalt merverdiavgift av beløpet, som utgjør 1.255.000 kroner, heter det i dommen.

Den tidligere svigersønnen er dømt til å betale til sammen drøyt 1,4 millioner kroner i erstatning og oppreisning til tre tidligere ansatte.
Han er frifunnet for urettmessig å ha tilegnet seg tilgodehavende skatt fra to av disse tre personene.

Indiske gjestearbeidere

De tre var tiltalt for å ha hentet indiske arbeidere til Norge for å jobbe i to gartnerier i nedre Buskerud. Ifølge tiltalen jobbet arbeiderne mellom 12 og 14 timer hver dag, hele uken – med en timelønn på under 10 kroner. Etter et halvt år fikk de utbetalt rundt 18-20.000 kroner.

Arbeiderne kom ifølge dommen fra fattige kår i India og jobbet ved gartneriene i seks måneder per år i flere år.

Lite formildende

Saken har vært gjenstand for omfattende etterforskning, står det i dommen fra lagmannsretten. Det foreligger ikke liggetid hos politi eller påtalemyndighet som kan gi grunnlag for en reduksjon i straffen.

Retten peker likevel på at saken er blitt gammel. Det har særlig tatt tid å få avviklet saken i lagmannsretten, først og fremst på grunn av forhold på forsvarersiden. Tidsforløpet tilsier at straffen reduseres med noen måneder.

Fengsel

I Drammen tingrett ble faren dømt til fem og et halvt år i fengsel mens svigersønnen ble dømt til fire og et halvt år og datteren ble dømt til tre og et halvt år.

Ankesaken gikk over ti uker i Borgarting lagmannsrett og betegnes som en av norgeshistoriens mest omfattende menneskehandelsaker.

Nær 100 vitner forklarte seg da saken var oppe i tingretten, og alle de tiltalte nektet straffskyld.

Faren anker

Den 66 år gamle faren kommer til å anke dommen. Det opplyser hans forsvarer, advokat Camilla Høie, til NRK.

– Han erkjenner at han har betalt de lav lønn, og at de i perioder har jobbet utover det arbeidsmiljøloven tillater, men mener dette har vært en ordning de har vært klar over og gjort frivillig. Han nekter for at han har brukt noen form for tvang, sier hun.

Artikkeltags