Kryllingene vil satse mer på fylkesveien: – Viktig vei mot Bergen

UTBEDRING: Formannskapet i Krødsherad ønsker en utbedring av Fv. 280, som her er avbildet ved rundkjøringen på Hamremoen.

UTBEDRING: Formannskapet i Krødsherad ønsker en utbedring av Fv. 280, som her er avbildet ved rundkjøringen på Hamremoen. Foto:

DEL

Kortnytt 

Formannskapet i Krødsherad ønsker å satse på en av sine «egne veier» i neste Nasjonal transportplan. Det ble klart etter at formannskapet sendte sin uttalelse til regionrådet for Midt-Buskerud.

Det er nemlig regionrådet som skal komme med et innspill til ny Nasjonal transportplan, som gjelder for perioden 2022-2033, og kryllingene ønsker altså å få med «sin egen» fylkesvei, nummer 280.

– En oppgradering av Fv. 280 Vikersund Nord - Ørgenvika er nødvendig, som del av øst-vest forbindelsen Vestfold - Drammen - Krødsherad - Hallingdal - Bergen, mener formannskapet.

Formannskapet støtter for øvrig prosjektet Randsfjordbanen og Rv. 35 Hokksund - Vikersund Nord med avkjøring til Fv. 287, bedre kjent som Sigdalsveien.

Ingen ekstramidler til Villa Fridheim

Formannskapet i Krødsherad sa seg i torsdagens møte enig med rådmannen i at Buskerudmuseet selv må finne midler til overvannsberegning på Villa Fridheim.

Den ærverdige museumsbygningen søkte om 20.000 kroner i støtte, da det er behov for utbedringer på grunn av vanninnregning i kjelleren ved regnvær. Rådmannen – og altså formannskapet – mener derimot at Krødsherad kommune betaler et såpass stort årlig bidrag til Buskerudmuseet, at de som eier selv må håndtere denne kostnaden over ordinært budsjett.

Får kjøpe ny lastebil

Etter at bilen med lasteplan, som teknisk sektor i Krødsherad kommune har brukt i flere år, har fått en omfattende rustskade, er det behov for oppgraderinger. Derfor har formannskapet bevilget drøyt 200.000 kroner til kjøp av en brukt lastebil.

– Rustskadene gjør at produsenten Nissan vil kondemnere bilen og erstatte kommune for restverdi. Kommunen får dermed refundert 89.000 kroner, skriver rådmannen i saksutredningen til formannskapet.

Den nye lastebilen som er kjøpt inn koster totalt cirka 300.000 kroner, er pent brukt og fem år gammel, og skal primært brukes til veivedlikehold samt vann og avløp.

Artikkeltags