Fredag legges det ut gratulasjonsprotokoller og der kan alle som ønsker det skrive en hilsen til Kongeparet.

På Slottet

De som har ønske og anledning om å møte fram på Slottet vil ha anledning til å skrive seg inn i den offisielle gratulasjonsprotokollen som legges fram i protokollværelset. Det blir åpent for publikum mellom klokken 15.00 og klokken 17.00.

Han du anledning kan du møte fram i Slottets hovedport, så vil hoffets ansatte vil vise vei.

På nett

Slottet åpner også en gratulasjonsprotokoll på kongehuset.no. Den vil åpne samtidig som protokollen i hovedport, og være åpen fram til midnatt søndag 17. januar.

For dem som er med på aktivitetene på Universitetsplassen søndag, vil det også være mulig å skrive sine gratulasjoner inn i en stor gratulasjonsbok der.