De fleste av sammenslåingene som er nedfelt i avtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene skjer som følge av frivillighet. I tillegg blir 13 kommuner ifølge Aftenposten slått sammen med andre gjennom tvang, slik partiene har mulighet til gjennom unntaksmuligheten de har skaffet seg.

– Noen steder har det vært et sterkt ønske lokalt om én sterk kommune, men hvor for eksempel en kommune har sagt nei. Der har stortingsflertallet benyttet seg av unntaksregelen. Den avtalen som nå foreligger, det er slik det blir, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse i Stortinget onsdag morgen.

Komitéleder Helge André Njåstad (Frp) opplyser til NTB at styringsretten er brukt i åtte tilfeller, men vil ikke konkretisere antallet kommuner som er omfattet av tvangsvedtakene.

Han poengterte at hensikten med kommunereformen, som er svært omstridt, er å skape "sterkere fagmiljøer" og bedre velferdstjenester for innbyggerne. Dette har "gode lokalpolitikere" forstått og handlet etter, mener statsråden.

 

Omstridt reform

– Ingen reform i Norge har vært mer diskutert og utredet enn kommunereformen. Jeg er glad for at et flertall etter valget i 2013 var enige om at tiden er inne for en slik reform, sa Sanner.

Etter rundt to års reformprosess er fasiten at 153 kommuner per dags dato har fattet positive vedtak om sammenslåing. Av disse er det 94 som har funnet seg en "partner" og går sammen i 39 nye kommuner. Basert på frivillighetslinjen reduseres antall kommuner til 373, og med tvangssammenslåingene vil tallet reduseres til 358.

1,6 millioner innbyggere, nesten en tredel av landets befolkning, vil få ny kommune slik det ligger an nå.

Partiene kaller avtalen de har kommet fram til for en løypemelding, og ikke en endelig enighet om reformen. Regjerings- og støttepartiene åpner for at enda flere kommuner kan finne sammen dersom de ønsker det før sommeren.

LES OGSÅ: Her får de ansatte ta del i overskuddet

Fylker blir regioner

I tillegg ligger det an til at antallet fylker i Nord-Norge blir redusert til en eller to regioner, men her er det lokal motstand og en del arbeid som gjenstår. Nord- og Sør-Trøndelag blir sammen regionen Trøndelag, mens Aust- og Vest-Agder sammen skal danne Agder.

Sogn og Fjordane blir slått sammen, det samme gjelder Vestfold og Telemark, samt Hedmark og Oppland.

Samarbeidspartiene forutsetter dessuten at Østfold, Akershus og Buskerud klarer å forhandle fram en ny avtale om sammenslåing, etter at de forrige forhandlingene mellom fylkestingene strandet.

LES OGSÅ: Reddet ut av brennende fjøs

KrF-nei til tvang

Kristelig Folkeparti er ikke en del av flertallet som står bak tvangsbruken overfor enkelte kommuner, men kaller likevel reformavtalen en suksess.

– Vi har fulgt frivillighetslinjen. Når nesten hundre kommuner slår seg sammen gjennom frivillighet, så har dette vært en suksess, sa Geir Toskedal (KrF) på pressekonferansen.

Samtlige representanter understreket at de venter flere sammenslåinger framover mot sommeren, og at de vil føre den samme politikken etter valget til høsten som de gjør nå.

– Kommunereformen vil fortsette, og det vil fortsatt være mulig å finne seg en partner før sommeren. Det vil fortsatt være behov for sammenslåinger også etter reformperioden, sa stortingsrepresentant og komitéleder Helge André Njåstad (Frp).

LES OGSÅ: Ulovlige bilverksteder avslørt – nå er de bøtelagt