Når Nedre Eiker, Drammen og Svelvik slår seg sammen i 2020, vil det påvirke 27 interkommunale avtaler Øvre Eiker kommune er en del av.

Rådmannen ber derfor politikerne i Øvre Eiker om å ta stilling til veien videre, og ønsker svar på tre punkter.

Garanterer penger til rv. 35

  • Om Øvre Eiker fortsatt – og i større omfang – bør inngå samarbeid med andre kommuner for å øke effektiviteten og heve kvaliteten på kommunens tjenester.
  • Om Øvre Eiker bør ta et hovedretningsvalg for samarbeid i årene framover – et valg mellom Drammensregionen, Kongsberg og Midtfylket.
  • Om kommunen i større grad bør inngå avtaler om kjøp av tjenester fra andre kommuner, framfor å inngå samarbeid med mange likeverdige parter.