Sjekker svevestøv og forurensning i hver krok av Norge

SVEVESTØV: Det hjelper lite om sola skinner og himmelen er blå: Midtbyen i Trondheim støver ned. De siste to dagene har lufta i midtbyen vært svært forurenset. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

SVEVESTØV: Det hjelper lite om sola skinner og himmelen er blå: Midtbyen i Trondheim støver ned. De siste to dagene har lufta i midtbyen vært svært forurenset. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hele landet er nå dekket av varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge der du får vite hvor mye svevestøv og forurensning det er i lufta i dag og i morgen.

DEL

Nivået på forurensning kan leses enten som graf eller kart. I byer og tettsteder kan du for eksempel følge forurensingsnivået langs veiene.

Folk som sykler eller bor langs trafikkerte veier, eller har helseproblemer, kan ha stor nytte av tjenesten. Du søke helt ned til mindre, lokale områder og spesielle veistrekninger, for eksempel Kirkegata i Oslo.

Lilla er verst

– Luftvarslingen vil gjøre det enklere å arbeide med luftkvalitet på en god måte, slik at vi kan gjøre treffsikre tiltak når vi trenger det, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen

Skalaen går fra grønt til lilla. Det varsles for fint svevestøv og summen av grovt og fint svevestøv fra vedfyring og veitrafikk, nitrogendioksid fra biler på bensin eller diesel og ozon.

Her finner du informasjon om luftkvaliteten i Modum. Grafene  har så langt i vinter holdet seg innenfor nivå lite.

Varslene lages daglig hos Meteorologisk institutt. De kombinerer værmodellene med utslippsdata, for eksempel fra veitrafikk.

– I dette samarbeidet er det første gang vi gjør beregninger av luftkvalitet for Norge ned på et slikt detaljnivå, sier avdelingsleder Hilde Fagerli i avdeling for klimamodellering og luftforurensning ved Meteorologisk institutt.

Hver kommune

Det er også meningen at kommunene skal bruke tjenesten, både for å få bedre oversikt og for å informere innbyggere.

Hvis det varsles høy forurensning, kan man også lese i den samme tjenesten hvilke hensyn man må ta for å ferdes utendørs.

‒ Helserådene gjør at personer som er sårbare for luftforurensning, har mulighet til å tilpasse aktivitetene sine ved ulike nivåer av luftforurensning, sier seniorforsker Marit Låg på Folkehelseinstituttet.

Artikkeltags