Den kan gis til folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull og særlig samfunnsgavnlig tjeneste.

Foss har sittet som folkevalgt for Senterpartiet i kommunestyret i seks perioder i til sammen 24 år.

Han har sittet i formannskapet i to perioder, og har nå vært leder for hovedutvalget for helse og sosial.

Kari Ask beskrev ham som dyktig, respektert, sindig og klok.