Flere lokale: Stine (21) er yngste søker til jobb som skolerådgiver i Ringerike

Det er stor interesse for jobben som rådgiver innen utdanning og familie i Ringerike kommune.