Politikere og bedriftsledere møttes på låven på Simostranda for påfyll

I midtbuskerud samarbeides det nå om et innovasjonsprogram. Tanken er å få bedrifter til å ta tak i sine egne utfordringer for så å gjøre noe med det som dukker opp.