Veterinær på Solumsmoen: Ser likhetstrekk med de andre hundene som er døde

For tre uker siden fikk veterinær Else Randi Bjørnstad en telefon om en syk hund. I bilen på vei til henne døde den. I ettertid tyder mye på at det kan være den ukjente hundesykdommen som var årsaken til dødsfallet.