Det føles ofte som at noen i familien må avlyse julemiddagen 1. juledag på grunn av sykdom. Men er det egentlig lettere å bli syk i jula, eller er det bare at vi lettere merker når noen ikke møter opp til juleselskapet?

Forskning viser at det faktisk kan være noe i dette med julesyken.

– Jeg tror det er mange som synes at det er litt typisk å bli syk i jula. Så er spørsmålet om det faktisk er sånn eller om det bare føles sånn, sier Espen Agnalt som er administrerende direktør i Initial hygieneservice.

– For å finne ut av dette må vi først se på om det faktisk stemmer at mange er syke i romjula. Det sikreste bevismateriellet vi har er influensakartleggingen fra Folkehelseinstituttet. I oversikten de presenterer hver uke ser vi at andelen for legebesøk for influensalignende sykdommer øker ganske kraftig så og si hvert eneste år rundt uke 51 og uke 52, sier Agnalt.

I tillegg viser oversikten at det er et fall igjen like etter nyttår. Dette tyder på at mange faktisk blir syke i juleferien.

Ettersom tallene fra Folkehelseinstituttet viser hvor mange legebesøk det er snakk om knyttet til influensalignende sykdommer, avviser ikke Agnalt at det kan skyldes at folk har mer tid til å oppsøke lege i juleferien.

Forskerne har sett nærmere på dette fenomenet, og det er mye som tyder på at det er fysiologiske årsaker til at sykdommen kommer snikende i julestria.

– Forskning viser at stresshormoner effektiviserer immunforsvaret i korte perioder. Det betyr at om du er stresset i forbindelse med innspurten av året på jobb eller planlegging av jula, kan du holde antall virus som angriper kroppen til et minimum fram til du slapper av. Da vil immunforsvaret gå tilbake til normalen og du blir syk, forklarer Agnalt.

I tillegg til de fysiologiske elementene er det mye annet ved jula som gjør at man er utsatt for sykdom.

– De fleste er mer sosiale i denne perioden, og besøker venner og familie oftere enn ellers. Med kaldt vær er det også lettere å bli syk. Derfor markerer jula også ofte starten på en lengre influensaperiode som pleier å vare gjennom vinteren, uttaler Espen Agnalt.

Enkle grep kan redusere risikoen for å bli syk, selv om man ikke kan garantere seg mot sykdom.

– Mat er et veldig viktig element i julen, og man spiser mye som man både lager selv og som andre lager. Dette gjelder både i familieselskap og i forbindelse med julebord eller andre festlige lag. Det enkleste grepet man kan gjøre er å sørge for å vaske hendene før man spiser. Om du vasker hendene nøye med såpe, og i tillegg tørker godt med papir er mye gjort, påpeker Agnalt.