Har krav på sykepleie på hytta – forbereder seg å gjestepasienter

Gjestepasienter er et nytt uttrykk innen hjemmesykepleien. Det er folk som har hytter i en annen kommune enn de bor.