– De som ikke hadde mulighet til å møte, vil få den senere, sier ordfører Kari Ask, som vil komme på hjemmebesøk.

Motstandskamp i Sigdal

Regjeringens minnemedalje gis til veteraner som har deltatt i ulike oppdrag under motstandsarbeidet i Sigdal i okkupasjonsårene.

– Noen av disse bor i Sigdal, noen i andre kommuner, men de har til felles at alle deltok i Sigdal. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvars-forening har bidratt med nyttige opplysninger i denne prosessen, sier Ask.

– Vi kjenner Milorg- nummer og hvilken gruppe og tropp de deltok, samt oppdrag. De har vært «cellegutter» tilknyttet Greencella og andre celler, «slippgjeng» som hentet våpen og annet fra slipp eller spredte informasjon, illegale aviser med mer. Ingen av disse deltok direkte under Haglebuslaget, presiserer Ask.

De fant ni nålevende personer.

– Det kan være flere som vi ikke kjenner til, sier ordføreren.

Ni menn hedret

Minnemarkeringen startet med gudstjeneste i Haglebu fjellkirke ved prest Vigdis Rø Berntsen. Eggedal skole og ungdomskorps spilte underveis til bautaen, der Kari Ask ønsket velkommen. Leder i veterantroppen, kaptein Ronny Steen, holdt tale og leste navnene på de sju nordmennene som falt på norsk side. Harry Holth (sønn av Harald Holth, som falt i Haglebu-slaget 26. april 1945) talte og la ned blomster fra familien.

Etter kirkekaffe i fjellkirken leste Jan Erik Nilsen (leder i Eiker, Modum og Sigdal forsvarsforening) og Bjørn Bakke (tidligere heimevernsbefal) opp navnene og hva den enkelte hadde deltatt med i motstandsarbeid. Ordføreren overrakte medalje til de fire som var møtt fram.

De som er tildelt minnemedaljen er Ole Solberg (Prestfoss), Steinar Vad (Prestfoss), Reidar Juvet (Eggedal), Gunnar Båsen (Sande), Thorbjørn Høibakk (Åmot), John Kjos (Hokksund), Hans Torgersen (Vikersund), Nils Grønlund, (Åmot) og Knut Kjølstad (Geithus).