Nekter straffskyld

Artikkelen er over 5 år gammel

Styreleder Berit Jørgensen i GBL Bildeler nekter for at selskapets virksomhet medfører forurensing.

DEL

Da rettssaken mot henne og selskapet startet i Eiker, Modum og Sigdal tingrett tirsdag svarte hun et klart og tydelig nei da rettens administrator Liv Synnøve Taraldsrud spurte om hun erkjente straffeskyld.

Selskapet GBL er tiltalt for brudd på forurensningsloven og har nektet å vedta et millionforelegg for dette.

Behandlingsanlegg eller ikke

Noe av stridens kjerne er om GBL Bildeler driver et behandlingsanlegg, det vil si tar imot biler, demonterer dem og selger deler.

Aktoratet mener det, men får motbør fra tiltalte. De hevder at de i all hovedsak driver kjøp og salg av bruktbiler og import av brukte bildeler som de videreselger.

I tillegg importerer de noen få bruktbiler for salg i Norge. Det er deleimporten som betyr noe, og der de tjener pengene sine, forklarte Jørgensen og Rolfstad i retten.

Ikke påvist forurensing

Ingen av fylkesmannens tre vitner kunne dokumentere forurensing i grunnen. Det trenger de heller ikke, hevder de.

Det eneste de skal gjøre er å vurdere om det er fare for det, og om virksomheten driver etter loven.

De fortalte at de kan dokumentere oljeflekker på bakken og at flere biler ikke var sanert og tappet for væske slik loven krever.

Fylkesmannen har i alt hatt sju inspeksjoner hos GBL de siste årene.

Forskjeller

Administrator Taraldsrud gjorde retten oppmerksom på at det er forskjellig vurdering av hvordan dette skal håndteres innen fylkesmannens forvaltning, og i straffeloven de nå må forholde seg til.

– For å være straffbar etter straffeloven må forurensningsfaren ha en viss grad av sannsynlighet, og det må være fare for skade av betydning. I denne saken er vi ikke i nærheten av noen av delene, sier forsvarerne Pål M. Andreassen og Møyfrid Eggebø.

Saksbehandlingsfeil?

Det har vært drevet bilmottak på tomta til GBL siden Johan Borgens dager på 60-tallet.

Ifølge Anders Horgen hos fylkesmannen har området aldri vært regulert. Det betyr at fylkesmannen siden 2004 har behandlet GBL med feil forutsetninger.

De har slik det kom fram i retten anledning til å drive virksomheten, men må likevel følge forurensingsloven.

Ifølge Marianne Seland fikk de ikke vite om dette før for et par år siden. Hun erkjente i retten at de hadde kommet til å behandlet GBL på en annen måte hadde de visst dette før.

Dømt i 2007

Det var også på det grunnlag GBL i 2007 ble dømt for brudd på forurensingsloven.

Leif Arne Rolfstad mener at han derfor ble uskyldig dømt den gangen. Han etterlyste også hvor konsesjonen Borgen fikk på 60-tallet og han hadde tatt over var blitt av, og var ikke fornøyd med måten politiet hadde etterforsket dette.

Hvis GBL blir funnet skyldig risikerer Jørgensen som styreleder også en bot. Det gjør ifølge aktor Hans Egil Seljordslia også hennes samboer, Leif Arne Rolfstad.

Det var egentlig satt av tre dager til saken, men den avsluttes trolig onsdag.

Artikkeltags