Nekter å avblåse rettssaken mot kommunen

Borgarting lagmannsrett har ikke avgjort om den planlagte ankesaken mellom Øvre Eiker kommune og GBL Bildeler skal stanses.