Asle og hunden Birk går ofte turer langs Badeveien: – Veldig alright at kommunen satser på gang- og sykkelvei

Øvre del av Badeveien fikk ny asfalt og gangvei i fjor sommer. Til høsten fortsetter arbeidet fra Råen til Vikersund om alt går etter planen.