To ganger i løpet av forrige uke måtte en rekkverskinne langs Fv. 287 ved Nerstad skrus på plass på nytt.

Første gang ble den ble skrudd ned og lagt på gang og sykkelvegen. Andre gang var den skrudd ned og fjernet. Dette er trolig gjort for å lage en åpning i rekkverket som gående kan bruke for å krysse fylkesvegen.

– Statens vegvesen advarer sterkt mot å ta saken i egne hender, og fjerne rekkverkskinnen. Det fører til at rekkverket mister sin funksjon og er livsfarlig å kollidere med, sier rådgiver Marthe Bøe i Statens vegvesen Buskerud i en pressemedling.

Vurderer situasjonen

Det var tidligere en åpning i rekkverket på stedet, men når rekkverket ble byttet ut ble åpningen fjernet fordi rekkverket ble for kort til å kunne opprettholde sin funksjon etter dagens krav.

– Naboer til vegen reagerte på at det ikke lenger var åpning i rekkverket for kryssing av vegen. Vi har lovet at vi skal vurdere hva som skal gjøres her, og ber om forståelse for at dette tar noe tid, sier Bøe.

 

Kan få dødelig utfall

27 juni ble det oppdaget at rekkverksskinnen var skrudd av og lagt inntil rekkverket. Denne ble da skrudd opp igjen. Torsdag ettermiddag meldte driftsentreprenør NCC at rekkverksskinnen igjen er skrudd ned og at nå er skinnen også fjernet.

– Vi må henstille til at ingen tar slike saker i egne hender og fjerner deler av et rekkverk. Det er forbundet med ekstrem fare for trafikantene at noen gjør hærverk på rekkverket slik som dette, og det vil være katastrofalt for en motorsyklist eller bilfører å kollidere i de usikrede endene av rekkverket i åpningen, sier Marthe Bøe.

– Hadde noen kjørt på rekkverksendene i denne åpningen hadde det vært fare for at skinnen hadde gått inn frontruten og kvestet vedkommende. Hvis en motorsyklist hadde kollidert i disse utstikkende endene kunne utfallet blitt katastrofalt. I verste fall kunne begge deler vært dødelig både for motorsyklisten og bilisten, poengterer Bøe.