Sigrid (75) og Kari-Mette (70) ville fylle tiden med noe meningsfylt etter de ble pensjonister: – Det går nok med omlag 15 timer i uken til å jobbe frivillig

Et ønske om å hjelpe er litt av bakgrunnen til at Sigrid Kvisle og Kari-Mette Asp velger å bruke mye av sin egen fritid for å jobbe frivillig.