Bli med tilbake i tid – til den gang Vikersund bare var en smal stripe mellom jernbanen og fjorden

Fjorden var større og sentrum var mindre. Veldig mye har skjedd i Vikersund på 60 år.