Er dette ditt barndsoms Prestfoss – eller er det helt ukjent?

Kan du se for deg et mindre sentru enn i dag? Du skal faktisk ikke mer enn 50 år tilbake i tid, så var Prestfoss noe ganske annet enn i dag.