Vil lage fire mil lang rundløype i Finnemarka

VINTERLØYPE: Løypa skal ikke innom Breiliflaka, som ligger i vernet område, men er tenkt lagt via blant annet Damtjern, Gulsrudsetra og Bergsvollen. Planene forutsetter samtykke fra grunneierne.

VINTERLØYPE: Løypa skal ikke innom Breiliflaka, som ligger i vernet område, men er tenkt lagt via blant annet Damtjern, Gulsrudsetra og Bergsvollen. Planene forutsetter samtykke fra grunneierne. Foto:

I denne løypa ønskes hunder spesielt velkommen.

DEL

En gjeng som ønsker å starte opp trekkhundklubb for dem som driver med hundekjøring i området rundt Finnemarka, har søkt om å få løyve til å kjøre opp løype med scooter oppe på åsen.

De ser for seg ei løype som først og fremst skal brukes til hundekjøring – både rekreasjon og seriøs konkurransesatsing – men den kan også legges til rette for flere typer bruk.

LES OGSÅ: Får kjøre fem turer til Breilihytta

Også for trugeturer og fatbike

«Vi ser for oss at flere, for eksempel syklister med fatbike, hundeeiere som vil gå på ski med hund til turbruk, og andre som vil ha en litt lettgått trugeturtrasé, også kan benytte seg av en slik løype», skriver de i søknaden.

Tanken er å lage ei løype som går rundt og utenom de vernede områdene. Start er ved Rustanveien i Sylling, i Lier kommune. De ønsker å kunne koble seg på fra parkeringsplassen på Djupengrop i Modum.

Til sammen blir det rundt fire mil med løype.

«Vi vil holde løypa i etablerte turstier og kabelgater så langt det er mulig, for å unngå å lage nye merker i skogen, men utenfor skispor», skriver de.

De vil også legge den over myrer og vann.

Maks 15 turer med scooter

Hundekjørerne vil kjøre opp med scooter etter snøfall. Det blir maks 15 turer i løpet av vintersesongen, men de vil begrense scooterkjøringen så mye som mulig.

Trekkhundklubben har også planer om å arrangere Barnas hundekjørerdag, og dessuten tilby turkjøring for funksjonshemmede.

Søknaden er signert Dag Ove Uno Røste, Kari Rannstad Andersen og Kjetil Rannstad Andersen.

Søknad er sendt til Lier kommune, Modum kommune og Statskog.

Forutsetter samtykke fra grunneierne

Dag Præsterud i Modum kommune forteller at de ennå ikke har behandlet søknaden.

– Vi har vært i dialog med Lier kommune, som igjen har vært i kontakt med Statskog. Vi kommer antakelig til å sende dette ut på høring hos ulike instanser. Det avgjørende her er selvfølgelig også at grunneierne gir samtykke, sier han.

Fakta

Omtrent slik er løypa de søker om:

Start på Rustan - Kårevannsveien - Svartvatnet - Furudammen - Flagret - Kroktjern - Damtjern nord for Breiliflaka - Gulsrudsetra - Bergsetra - Rødsetra retning Djupengrop - Sandtjern - Heståsfjellet mot Sandvika - Hovlandsfjellet - Langvann - Heggevollen - Nord mot Åsvannet - Kabelgata Skjærsvannet - Delekant - Kanada - nordover mot Dammyrdammen - på veien retning Fallet - mot Kårevann - Rustan

Artikkeltags