– Vi kan komme til å se en tredobling i antall elbiler de neste tre årene. Hurtigladerne må på plass like raskt, og aller helst i forkant, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening i ei pressemelding.

LES OGSÅ: Sykehus, bane og eldreomsorg

«Førstemann til mølla»

Enovas eneste premiss for å gi støtte er at det er færre enn to hurtigladere i kommunen fra før.

– Enova har sagt klart fra at støtten gis etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Derfor må kommunene snu seg raskt , sier Bu.

Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i foretaksregisteret.

– Vi får mange medlemshenvendelser om kommuner som mangler hurtigladere. Henvendelsene kommer både fra lokalt hold og fra elbilister som ønsker å kjøre utslippsfritt til utkantstrøk. Det nye støtteprogrammet vil både gjøre det enklere å eie elbil utenfor tettbygde strøk og å dra på tur dit, sier Bu.

 

Lading i hele landet

Den øvre grensen for støtte er inntil 40 prosent av godkjente investeringskostnader eller 200 000 kroner per trippelstandard hurtiglader.

Norsk elbilforening har jobbet aktivt for å få ordningen på plass. Den er en oppfølging av statsbudsjettet for 2016 og omtales som «rettighetsbasert for ordning for offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur».

– Dette er et godt første skritt, og vi er svært glade for at dette omsider er på plass. Samtidig skal vi følge nøye med på om støtteordningen er det som skal til, for å få på plass lading i hele landet, sier Bu.